Dramatyczne sceny podczas spotkania Dinama Bukareszt. Trener doznał ataku serca

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Trener Dinama Bukareszt Eugen Neagoe w trakcie meczu derbowego nagle upadł i po szybkiej interwencji medycznej został odwieziony do szpitala. Po badaniach okazało się, że doznał ataku serca. Do dramatycznych scen doszło w 25. minucie meczu Dinama Bukareszt z zespołem Universitatea Craiova. Przebywający na ławce rezerwowych piłkarze i sztab poprosili sędziego o wstrzymanie spotkania.


Source of shared Link

Sort:  

No chyba się meczem nie przejął aż tak🤔

Congratulations @qbas116! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!