Taekwondo Practice 11 @ Kista Taekwondo förening

in #dtubelast year (edited)


Taekwondo Practice 11 @ Kista Taekwondo förening
http://www.kistataekwondo.se/

Kista Taekwondo förening började träningen 1993. Kista Taekwondo är medlem i svenska TKD- förbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. Kista Taekwondo tränar enligt WTF- metoden, The World Taekwondo Federation. Kista Taekwondo tränar fysisk och psykiskt. Mentalt syftar träningen till att behärska inneboende krafter. Med ökat självförtroende blir man inte lika lätt provocerad i kritiska situationer. Taekwondo har en rolig tävlingsform och fungerar som ett bra självförsvar.


▶️ DTube
▶️ YouTube
Sort:  

Please provide ownership of the video. Post a link to your Steem profile on YouTube.