Gra na giełdzie porównana z bukmacherką || Stock market trading compared to bookmaker

in hive-100421 •  3 months ago  (edited)

▶️ Watch on 3Speak


Can trading on the stock exchange be compared with sports betting? What do you think? Did you trade on the stock exchange?


▶️ 3Speak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Trading- hazard jest wtedy, kiedy się kupuje wszystko, bo tak głoszą pseudo analitycy i grupowe papugi. Prawdziwi gracze rozpatrują solidne projekty, które się sprzedadzą. Solidni gracze patrzą, gdzie największa jest mowa w danym temacie. Solidni gracze są niezauważalni na giełdach i skupują małymi partiami i sprzedają.

Kiedy jest stawiana ściana, dużego wybicia to bądź pewny, że w tym momencie są gotowi na sprzedaż. Jeśli coś jest budowane i ma przynieść efekty, to patrz czy temat się nie kręci wśród sharków i czy temat nie rozpoczął (storytelling, content marketing ). Jeśli rozpoczął wśród dużych stanowisk medialnych, to bądź pewny, że jest szyty grubymi nićmi i jest budowana otoczka.

Złote strategie? Takie strategie to wciskane wielkie g.... np: książki, eboki, pdf to celowy system sprzedaży w celu wiadomym. Strategia dająca zysk nigdy nie będzie udostępniona, nawet ta dająca mikro zyski są szanowane. Sprzedałbyś kurę znoszącą złote jaja?