You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kehebatan Jurgen Klopp Sedang Diuji

Jurge Klopp dan Pep Guardiola sedang mengalami masalah peforma pemain.