મહિલા ક્રિકેટ:ભારતીય ખેલાડી પાસે 30 તો ઈંગ્લેન્ડ પાસે 47 ટેસ્ટનો અનુભવ

avatar
(Edited)

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ 16 જૂનથી ઈંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ મેચ બ્રિસ્ટલમાં રમાશે. ભારતીય ટીમે અંતિમ ટેસ્ટ નવેમ્બર, 2014માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમી હતી. ત્યાર પછી માત્ર ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ જ ટેસ્ટ રમી છે. એટલે ખરેખર ભારતની મહિલા ક્રિકેટ માટે એક યુગાંતરકારી ઘટના છે. ભારતીય મહિલા ટીમે છેલ્લા 15 મહિનામાં માત્ર એક વન-ડે અને ટી20 સીરિઝ રમી છે.

maxresdefault.jpg

ટીમે છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં વન-ડે અને ટી20 ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમ 2020માં ટી20 વર્લ્ડ કપના ફાઈનલમાં પણ પહોંચી હતી. જોકે,ત્યાર પછી કોરોનાને લીધે ખેલાડીઓને રમવાની તક મળી નથી. હવે આ પ્રવાસ પછી ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા જવાની છે. ઈંગ્લેન્ડમાં ટીમ 1 ટેસ્ટ, 3 વન-ડે અને 3 ટી20 મેચ રમવાની છે

CRICKET-759.jpg0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @manojtivari! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000