Be fit Or be Dead #15.2021 - 20.02.21 Groniczki with Marcin K.

in Polish HIVE2 months ago

PL/ENG
1.jpg

2.jpg

3.jpg

Mój wieloletni przyjaciel Marcin, który nadzoruje moje początki przygody z bieganiem) zaprosił mnie na jedną z jego ulubionych crossowych tras biegowych (Marcin łączy biegi płaskie z biegami po górach).

My long-time friend Marcin, (who supervises my beginnings of running adventure), invited me to one of his favorite cross country trails (Marcin combines flat running with mountain running).

11.jpg

To była dla mnie walka o życie :)
Na dole w mieście nie ma ani śladu śniegu, a tutaj, na obrzeżach miasta, w połowie góry, śnieg stopniał, a na trasie pozostał lód. Trzeba było być bardzo ostrożnym. Biegliśmy skrajem trasy, drobnymi kroczkami, niskim tempem.

It was a fight for my life :) Downstairs in the city there is no trace of snow, and here, on the outskirts of the city, in the middle of the mountain, the snow has melted and there is ice left on the route. You had to be very careful. We ran along the edge of the route, taking small steps, at a low pace.

4.jpg

5.jpg

Jest to mój 15ty raport od początku roku, gdy wróciłem do zwiększonej aktywności fizycznej, ale łączę treningi biegowe z chodzeniem po górach, więc samych treningów biegowych było zaledwie 7. Na tej trasie mocno odczułem moje braki w przygotowaniu fizycznym. Podbiegi i zbiegania w dół totalnie mnie wykończyły. Kilkukrotnie zmieniałem bieg na chód, gdyż organizm po prostu się wyłączał.

This is my 15th report since the beginning of the year, when I returned to increased physical activity, but I combine running trainings with walking in the mountains, so there were only 7 running trainings. On this route, I felt my lack of physical preparation. The runs up and downhill completely wore me out. I changed gear to walk several times, because the body simply turned off.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

W drodze powrotnej Marcin, widząc moje skrajne wyczerpanie, pozwolił mi przez chwilę odsapnąć, przy okazji pokazując mi remontowany amfiteatr. Miejsce to od dziesiątek lat stało opuszczone i zapomniane. Teraz ma powrócić do dawnej świetności, i stać się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Bielska.

On the way back, Marcin, seeing my extreme exhaustion, allowed me to rest for a while, showing me the amphitheater under renovation. This place has been abandoned and forgotten for decades. Now it is to return to its former glory and become a place of rest and recreation for the inhabitants of Bielsko-Biala.

12.jpg

Cała trasa do niecałe 10 km. Niestety wyliczona ilość kalorii nie jest zgodna z prawdą, gdyż mój zegarek połączył się z pasem do mierzenia tętna, który miał na sobie Marcin :) Tak więc muszę wkrótce wrócić na tą trasę, i przebiec ją jeszcze raz, by sprawdzić jak moje serce radzi sobie w tak ciężkich warunkach.

The entire route is less than 10 km. Unfortunately, the calculated number of calories is not true, because my watch was connected to the heart rate belt that Marcin was wearing :) So I have to return to this route soon and run it again to check how my heart is doing in such harsh conditions.

13.jpg

14.jpg

10.jpg

Sort:  

!BEER
używając #aroundworld


Hey @ptaku, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.