Be fit Or be Dead #38.2021 - 01.06.21 Siodło #2

in Polish HIVE2 months ago

1.jpg
PL/ENG

Drugi z kolei bieg na Siodło.
Najważniejsze postanowienie to mniej zdjęć, a większe skupienie się na biegu.
Pogoda również była lepsza. W lesie w cieniu było trochę błota, ale większość szlaku była sucha.

The second run for Siodło (the Saddle).
The most decision is less photos and more focus on the run.
The weather was better as well. There was some mud in the forest in the shade, but most of the trail was dry.

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Najtrudniejszy na trasie jest pierwszy podbieg, który rozpoczyna się po kilkuset metrach od startu.
Na razie nie jestem w stanie tam biec. Nie mam jeszcze tyle siły w nogach. Szybkim krokiem wchodzę pod górę, a bieg rozpoczynam po wejściu na "łatwiejszą" część szlaku.

The first ascent, which starts several hundred meters from the start, is the most difficult on the route.
I am not able to run there yet. I don't have that much strength in my legs yet. I go up the hill quickly, and I start running after entering the "easier" part of the trail.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Na Siodle łapię oddech.
Akurat spotkałem tam Darka, mojego kolegę z pracy, z którym kilka razy byłem w górach. Darek wyjechał na Siodło na rowerze, i planował jechać dalej, przez Szczyrk w stronę góry Klimczok.

Zamieniliśmy dwa zdania, i każdy ruszył w swoją stronę.

On Siodło I catch my breath.
I just met Darek there, my friend from work, with whom I was in the mountains several times. Darek went to Siodło on his bike, and planned to ride further, through Szczyrk towards the Klimczok Mountain.

We talked for a while, and each went his way.

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

Zostałem lokalną legendą na fragmencie trasy o nazwie "czerwony szlak na siodło" :)

W czerwcu skupię się właśnie na tym fragmencie.
W oparciu o czas przebycia tej trasy, o kadencję, puls i tempo biegu, będę sprawdzał ewentualne postępy w treningu.

I became a local legend on the section of the route called "red trail to Saddle" :)

In June, I will focus on this passage.
Based on the running time on this route, the cadence, heart rate and pace of the run, I will check any progress in the training.

13.jpg

14.jpg

15.jpg

Sort:  

Pięknie! Zazdroszcze miejscowki.