Покупка и създаването на повече Sports Token, към @bulgaria-sports

Здравейте на всички в HIVE :)


Понеже Sports tokens са много евтини все още имам намерение да купя още бая през тези идни дни...

Към момента в акаунта @bulgaria-sports имаме над 6 милиона токена като съответно създава на лайк приблизително 1200 токена или на ден по 12000

Които има желание да закупи спортни токени може да го направи сам като погледне първият и единсвен пост написан през този акаунт

  • Или ако иска да изпрати Hive към този акаунт @bulgaria-sports аз ще ги закупя и ще ги разпределя после спрямо това кои колко е изпратил.


Можете да видите вашите нагдари от спортни токени като влезете на:

https://www.sportstalksocial.com/@iliyan90

И просто замените моето име с вашето име трябва да има "@" преди името ви...Този пост ще се изплати в полза на @vaketo на 100% понеже той помага с поддръжката и гласуването от този акаунт.

beneficiaries' reward from this post goes to @vaketo on 100% for helping and maintaining the @bulgaria-sports account...

1F6E2793-96D7-4A48-8B9E-EC6F41B65422.png


За всеки който иска да се пръседини към #Hive мрежата моля цъкни картниката с "Първи стъпки в #Hive" и изпълни всички стъпки от 1 до 5 като изгледаш и видео материала да разбереш какво е #Hive

VE.jpg0
0
0.000
17 comments
avatar
avatar

Congratulations @bulgaria-sports! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies.
Your next target is to reach 50 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

stop

0
0
0.000
avatar

Notifications have been disabled. Sorry if I bothered you.
To reactivate notifications, drop me a comment with the word NOTIFY

0
0
0.000
avatar

След малко като се прибера ще опитам да купя някакви да стоят, щом са евтини още ;)

0
0
0.000