Домашен любимец с #Hive

in Bulgaria3 months ago (edited)

Добро утро приятели ☘️
Обичаме да посрещаме изгрева, свободни сред природата ,наслаждаващи се на богатството ѝ..❤️
Здравей @iliyan90

IMG_20210226_084009.jpg

За да получиш най-доброто от живота, присъствай и бъде буден всяка минута ,всеки час , всеки ден .
Само че през повечето дни умът ни е на 10 различни места във всеки един момент .
Вместо да се наслаждаваме на разходката до работа , ние се чудим какво ще ни каже шефът ,когато стигнем в офиса , какво ще обядваме или как ще протече поредният ден .
Умът ни е като подскачащо кученце или,както казват на Изток, като пусната на свобода маймуна ,която се мята насам натам без минута спокойствие.
Като изградиш будност за сегашния момент и способност за концентрация,не само ще се чувстваш много по - спокоен в живота си , но и ще отключиш до край потенциала на ума си .
А това бележи началото на величието .☀️☀️☀️
Приятен и усмихнат ден изпълнен със спокойствие и радост ви желая ❤️
Поздрави от мен и Хектор

Sort:  

Така е както индииците казват:

Monkey mind

@tipu curate

Yess
Good morning iliyan🍀✌️☀️

Не забравяй да се отбелязваш ;)

Тук

Може освен линк към поста и коментар да оставяш с някоя друга думичка ;)

Добро утро.

Добро да е

Congratulations @harmony.art! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts.
Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - March 1st 2021 - Hive Power Delegation

Добро утро и от мен

Добро да бъде 🍀