You are viewing a single comment's thread from:

RE: Видео: До всички в Hive моля споделете мнения и идеи под това видео...

in Bulgaria4 months ago

Изглежда, че ще бъде доста по-лесно. Аз лично в началото се изгубвах в цялата информация...
Идеята за кратките видеа е страхотна. Браво за трудът, който не спираш да полагаш! 🙏

Sort:  

Добре...
Хубаво и да има feedback винаги ;)