Моето предстсвяне в мрежата-intro post

Здравейте! Казвам се никола. Попаднах в мрежа благодарение на @iliyan90.По професия съм шьофьор имам едно дете и чакам второ. Обичам да правя мотори. Живея в с. Ресен най- хубавото село.

Много обичам да ходя за риба в село Ресен.
Тук имаме няколко реки които минават покрай селото Негованка, Боход и РосицА.
ЛЯТОТО тук има много рибари селото е е едно прекрасно място за целта.

Много обичам коли и мотори.
Това е едно от мойте хобита.

В
Свободното си време обичам да прекарвам в гаража помагайки на мои приятели с превозните им средсва, поправям коли и мотори.


English

Hello!
My name is Nikola. I found out about @ecency thanks to @iliyan90. I am a driver by profession, I have one child and I am waiting for a second one. I like to make motorcycles. I live in the village of Resen, the most beautiful village.

I love to go fishing in the village of Resen.
Here we have several rivers that run past the villages of Negovanka, Bohod and Rositsa.
SUMMER here there are many fishermen the village is a wonderful place for the purpose.

I love cars and motorcycles.
This is one of my hobbies.

I like to spend my free time in the garage helping my friends with their vehicles, repairing cars and motorcycles.

img_c5ea62930a8f1d808ebaeed83e0e249f_v.jpg

Uploading IMG_20210716_182548.jpg #76

378340.jpg

Uploading IMG_20210624_074149.jpg #82

Uploading IMG_20210611_135844.jpg #94

img_6a4198a194130bef163b8f5c1aadaa47_v.jpg0
0
0.000
3 comments
avatar

@niki88niki
без да искаш си го качил предполагам ...
В първите 5-10 мин можеш да премахнеш поста от 3-те точки пробвай се...

0
0
0.000
avatar

Congratulations @niki88niki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes.
Your next target is to reach 200 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000
avatar

Поравяш коли и мотори!? Имаш златни ръце. Повечето млади хора, от нищо техническо не разбират! Браво и бъди здрав!

Posted using Dapplr

0
0
0.000