Добър вечер с Hive Bulgaria 🇧🇬

in Bulgaria2 months ago (edited)

Здравейте на всички в групата.Малко късничко но да се отбележа и аз 😝 Денят ми мина в обиколка с мотора и пикник 🙃

20210523_135243.jpg

20210523_135205.jpg

Запилихме си огън 🔥

20210523_153604.jpg

И се насладихме след обиколката и катеренето на гледката в Дряново 😊

20210523_163409.jpg

20210523_154257.jpg

Приятна вечер на всички 😊😉😋🇧🇬

Sort:  

Много яко си изкарвате. Само не ми отговори кой е пичагата с мотора 🤔😁. Слагай по още една две снимки в поста за по голям ефект 🤗🙏🤍💚❤️

🤫 Добре ще сложа 🙃

Добър Вечер :)
Като Ви гледам добре сте изкарали празника

🤫🤫 Добре ще сложа 🙃

Мдаа 😊

Приятна вечер и на теб @tiger85 !

Благодаря 😊

Congratulations @tiger85! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 comments.
Your next target is to reach 500 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!