You are viewing a single comment's thread from:

RE: Видео: До всички в Hive моля споделете мнения и идеи под това видео...

in Bulgaria4 months ago

Видео на тема как да направим добър пост , how to make hive post TIPS. Да обясниш подробно как , какво , какви тагове , групи . Мисля че това ще е най полезно за новите потребители

Sort:  

@titofit
Да това ще е в секцията как да направим първите 100++ hive

Ясно 😊