Добро утро на Hive Bulgaria

in Bulgaria2 months ago (edited)

Добро утро приятели :)Леко полеко започнах да свиквам с ранното събуждане сутрин 😁. Днес съм станал в 6:00 и в 7:00 вече съм на линия в парка. Пия едно бързо кафе за разсънване след което се заемам с поливането на градинките наоколо.


Около 8:30 в парка идват и Ачо заедно с моят приятел Георги. Ачо идва за малко само за да направи бърз оглед и да ни постави някои задачи за изпълнение през деня.С Георги се познаваме от няколко години , тъй като играем тенис всеки ден в залата. Той по принцип е професионален електро-техник , и работи в влектрическа станция в Луковит. По моя препоръка от няколко седмици насам Ачо е ангажирал Георги тъй като има нужната квалификация , с изграждането и подръжката на електрическата инсталация и осветлението в целия парк. Когато аз съм освободен ,често се случва да му помагам за различни неща когото има нужда.

Толкова за сега от мен :). Обедната ми почивка свършва и в 13:00 трябва отново да се връщам на работа 😣

Лек и успешен ден желая на всички!

Posted using Dapplr

Sort:  

Congratulations @vaketo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 300 posts.
Your next target is to reach 350 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the June 1st Hive Power Up Day

Много добре @vaketo ;)

Продължавай в същия дух с постовете!

Искам , дори и по-големи и хубави постове да качвам , снимки и видеа имам събрани уникални, но от работа не ми остава време.

Споко ще подобрим ситуацията скоро ;)

@tipu curate