PL / ENG My Actifit Report Card: June 21 2021

in Actifitlast month
Ciężko napisać coś sensownego, kiedy oczy rozjeżdżają się ze zmęczenia. A szkoda, bo byłoby o czym napisać. Mianowicie dziś po wizycie u lekarza odwiedziłam moich staruszków celem skorzystania z ich gościnności i zaproszenia Bombla na wspólny spacer z dziadkiem po Brynowie, czyli miejscu, w którym się wychowałam.

Miałam wytypowane 3 warianty trasy spacerowej, ale mój tata kategorycznie odmówił łażenia po patelni w taki upał i zażądał, abyśmy wybrali wariant 2 - Park Kościuszki, ale okrojony poprzez dojazd do samego parku autem. Nie do końca o to mi chodziło, ale łaskawie postanowiłam się zgodzić. I tak wyszedł niestety bardzo krótki, ale przyjemny spacer, po miejscach, które niegdyś odwiedzałam tak często!

It's hard to write something coherent when you are so exhausted. And that's a pity, because there would be something to write about today. In the morning, just after visiting my doctor, I went to my parent's house to take advantage of their hospitality and invite the Baby for a walk with his grandfather around Brynów, the place where I grew up.

I had selected 3 variants of the walking route, but my dad categorically refused to walk around the "frying pan"in such heat and demanded that we choose option 2 - Kościuszko Park, but reduced by accessing the park by car. It wasn't what I planned, but I kindly decided to agree. And so, unfortunately very short but pleasant walk was made around the places that I used to visit so often!


Wieża spadochronowa, Katowice, Park Kościuszki

Parachute tower, Katowice, Kościuszko Park

Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Katowicach (najstarszy zabytek architektury na terenie Katowic - kościół z XVI wieku, dzwonnica z XVII, przeniesione do Katowic w 1938 roku z Syryni w powiecie rybnickim.

The wooden church of st. Michael the Archangel in Katowice (the oldest architectural monument in Katowice - a church from the 16th century, a bell tower from the 17th century, transferred to Katowice in 1938 from Syrynia in the Rybnik district.

A poniżej miejsce w parku, które najbardziej mnie zaskoczyło, bo radykalnie zmienili się w ciągu ostatnich 10 lat. Kiedyś pod mostkiem stała woda i jedynie zakochane pary albo nowożeńcy przychodzili na niego robić sobie zdjęcie do sesji. A obecnie wody nie ma, a młodzież zaadaptowała to jako skatepark. Miejsce tętni życiem, gra muzyka, gwarno i chmarno. Dawniej chyba w życiu nie widziałam tylu ludzi na raz w tym parku, poza jakimiś imprezami.

And below is the place in the park that surprised me the most, because it has changed radically in the last 10 years. Once upon a time there was water under the bridge and only couples in love or newlyweds came to take a photo. And now there is no water, and the youth adapted it as a skatepark. The place is bustling with life, music is loud, whole area is noisy and crowded. In the past, I don't think I saw so many people in this park at once, except for some events.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


8325
Daily Activity, Photowalking, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 53.25 AFIT tokens for your effort in reaching 8325 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.33% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER
używając #aroundtheworld


Hey @asia-pl, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.