[PL / ENG] Zmiana grafiku i słonecznik bulwiasty / Change of schedule and Jerusalem artichoke My Actifit Report Card: September 15 2021

avatar

Jako, że Bombel ma zajęcia o 10.45 i musi być na nich rześki i wyspany, a dotychczas 10.30-11.00 to była jego ulubiona pora drzemki, wprowadziłam nam zmianę do rozkładu dnia. Mianowicie wstajemy wcześniej, aby zdążył ogarnąć drzemkę przed zajęciami. Dziś zrobiliśmy taki dzień pilotażowy. Efekt? Wspaniały Bombel na zajęciach i okrutnie niewyspana mama.

Po powrocie z zajęć miałam 5,5 tys kroków i myślałam, że na tym poprzestanę, bo potwornie mi się nie chciało. No ale pogoda wciąż ładna, a synoptycy straszą pogorszeniem. Tak więc spakowałam Bombla i wyszłam raz jeszcze.

Poszłam moją ostatnio ulubioną dłuższą trasą spacerową, ale tym razem w drugą stronę. Tzn. kierunek ten sam, ale zwrot przeciwny 😁 Też tak macie, że preferujecie jedną stronę? Nie wiem czy to przez ten okrojony sen, czy co, ale widoki mniej cudne, trasa bardziej męcząca, i w ogóle jakoś tak mniej fajnie.

As the Baby has theraphy at 10.45 am and he needs to be happy and full of energy, and so far 10.30-11.00 it was his favorite nap time, I introduced a change to our daily schedule. This means, we get up earlier so that he can take a nap before the physiotherapy. Today we have made such a pilot day. Effect? A wonderful Baby and a awfully sleepy mother.

After returning from therapy, I had 5.5 thousand steps and I thought that I would stop there, because I did not want to go anywhere else. But well, the weather was still nice, and forecasters threaten with deterioration soon. So I packed my Baby and went out again.
I took my favorite long walking route, but this time the other way. Do you have that too, that you prefer one direction to other? I don't know if it's because of this cut off dream or something, but the views were less wonderful, the route was more tiring, and in general somehow it was all less fun.


Walka dobra ze złem ;)


Spodobał mi się ten zakątek astrów

I liked this corner of asters


A to podobno (wg wujka Google) słonecznik bulwiasty. Taka żółta ładna roślinka rosnąca sobie dzielnie wśród żółtych nawłoci. Internet donosi, że słonecznik ten ma ogromny potencjał właśnie dzięki swoim pysznym, jadalnym bulwom. Ciekawe czy to faktycznie ta roślina.

And this is supposedly (according to Uncle Google) a Jerusalem artichoke. Such a pretty yellow plant that grows bravely among yellow goldenrod. The Internet reports that this sunflower has great potential thanks to its delicious, edible tubers. I wonder if it is actually this plant.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20098
Photowalking, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 64.25 AFIT tokens for your effort in reaching 20098 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.03% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000