Fatass Journal... the Wednesday walk

in hive-193552 •  last month 

DSC_2402.JPG

As I have gained some weight recently, I decided to go back to my old name, the "fatass journal". The struggle with superfluous kilograms continues, but unfortunately, recently there has been a three-digit score on the scale, so I have to take it hard.
The muscles at the left knee have to rest a bit, so I went for a walk this afternoon. Yesterday I noticed a strange 'operation' of pruning tree branches, by some roads and parking lots the trees remain only thick branches on which it is difficult to expect leaves this summer, so there will be no problem with falling leaves in autumn. But since there will be no leaves, the trees will not play their basic role in the city, e.g. they will not give shade or collect dirt. But what I know, I'm just a walking layman.
On the way back, I went to the beer shop to see if there were any news, a few bottles I chose, so expect a review soon. I was surprised by the large selection of non-alcoholic beers, I will try them one day.

DSC_2403.JPG

DSC_2406.JPG

DSC_2412.JPG

DSC_2414.JPG

Sony Xperia 1

POL W związku z tym, że ostatnio trochę przytyłem zdecydowałem się wrócić do dawnej nazwy, czyli "dziennik grubaska". Walka ze zbędnymi kilogramami trwa, niestety ale ostatnio na wadze pojawił się trzy cyfrowy wynik, więc muszę się ostro wziąć za siebie.
Nadwyrężone mięśnie przy lewym kolenie muszą trochę odpocząć, dziś po południu poszedłem więc na spacer. Wczoraj zauważyłem dziwną "operację" przycinania gałęzi drzew, przy niektórych drogach i przy parkingach drzewa zostają tylko grubymi gałęziami, na których trudno się spodziewać liści tego lata, więc jesienią nie będzie problemu z opadającymi liśćmi. No, ale skoro nie będzie liści to drzewa nie będą spełniać swojej podstawowej roli w mieście np. nie będą dawać cienia, ani zbierać zanieczyszczeń. Ale co ja się znam, jestem tylko spacerującym laikiem.
W drodze powrotnej zaszedłem do sklepu z piwem, zobaczyć, czy pojawiły się jakieś nowości, kilka butelek wybrałem, więc wkrótce spodziewajcie się recenzji. Zaskoczyłem się dużym wyborem piw bezalkoholowych, kiedyś je spróbuję.

DSC_2416.JPG

DSC_2417.JPG

Sony Xperia 1

screenshotwww.strava.com2020.02.2620_35_28.jpgscreenshotwww.strava.com2020.02.2620_35_03.jpg

My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km179,53 km (6,61 km)8,98 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km154,99 km10,33 %


It was my Actifit Report #54915183
Daily Activity, Shopping, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A great day for activity, the scales havent liked me the last month, but next month i need to get the trend going down again

Thanks for joining Wednesday Walk :)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 246.3095 AFIT tokens for your effort in reaching 15183 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.41% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Appics Companion - L1
+ 5 % APX
Boosts increased your AFIT earnings by 175.5395 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial