Fatass Journal... #643

in hive-193552 •  2 months ago 

DSC_3658.JPG

Takimi widokami wczoraj żegnało mnie niebo nad Polską. Dziś nieco ponad dwanaście i pół godziny za kółkiem w drodze, a mimo to udało się zrobić parę kroków :)

Dzisiejszy wynik dowodzi jak niewiarygodna jest aplikacja Actifit, jeżeli chodzi o mierzenie kroków. Dziś według zegarka Garmina, który mam przez cały czas na ręce zrobiłem około 2900 kroków, a aplikacja w telefonie zliczyła w tym samym czasie ponad 18 tyś. Telefon przez cały czas był wpięty w uchwyt na pulpicie samochodu. Od początku apelowałem do deweloperów Actifit o umożliwienie synchronizacji aplikacji z urządzeniami Garmina, tak jak to zrobiono z Fitbit, ale wciąż słyszę, że prace wciąż trwają. Z mojego punktu widzenia wielu użytkownikom ułatwiło by to funkcjonowanie i nie byłoby tak zakłamanych wyników.


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km443,20 km22,16 %
Cycling2500 km785,42 km31,42 %
Running1500 km347,54 km23,17 %


To był mój Actifit Report Nr 64318635
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

18 000 steps is great and I love the photo, the clouds and sky is just beautiful!!

Unfortunately the counting of steps is not correct. I wrote it in polish.
Yesterday I was driving whole day and phone was mounted unused on cockpit. App was running and counting steps which were fake 😒 that the problem with this app, you can't trust it.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 56.77 AFIT tokens for your effort in reaching 18635 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 10.76% upvote via @actifit account. 9.58% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Boosts increased your AFIT earnings by 0.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial