Fatass Journal... 2021#060, the canal walk [EN/PL]

avatar

[EN] I think it is worth writing a few words about yourself for other participants of the tournament, it can be helpful in planning a strategy on how to beat me. I am 46 years old, a former soldier currently working for a large international organization. I used to run a lot, I even completed two marathons, but later my illness prevented me from continuing my running passion, now I walk a lot, sometimes I jog a little and when the weather allows, I love cycling, and I love Belgian beer, hence the belly that I keep trying to lose.

DSC_1327.JPG

[PL] Myślę, że warto napisać parę słów o sobie dla innych uczesników turnieju, może to być pomocne w planowaniu strategi jak mnie pokonać. Mam 46 lat, jestem byłym żołnierzem, aktualnie pracującym dla dużej miedzynarodowej organizacji. Kiedyś dużo biegałem, ukończyłem nawet dwa maratony, ale później choroba uniemożliwiła mi kontynuacje biegowej pasji, obecnie dużo spaceruję, czasami trochę potruchtam i a kiedy pogoda pozwoli uwielbiam jazdę na rowerze, no i uwielbiam belgijskie piwo stąd ten brzuszek, który ciągle próbuję zgubić.

DSC_1328.JPG

Today I had a day off, but not quite because I had a car service in the morning. Since years ago I lost my connection to the local experts in an authorized service center, every time I go to another service station 50 km away from Mons.

[PL] Dziś miałem wolny dzień, ale tak nie do końca, bo na rano miałem umówiony serwis samochodu. Ponieważ lata temu straciłem zauwanie do miejscowych fachowców w autoryzowanym serwisie to za każdym razem jeżdzę do innego serwisu oddalonego o 50 km od Mons.

DSC_1329.JPG

I leave the car to the mechanics, and during this time I have the opportunity for a shorter or longer walk. This time it turned out that the service should last about an hour and a half, a pity because the weather was perfect for a longer walk. Along the canal that connects Brussels to Charleroi I walked towards the center of Halle, the canal walk was nice but walking through the city center not so much anymore, all with those goddamn face masks.

DSC_1330.JPG

[PL] Zostawiam samochód mechanikom, a w tym czasie mam okazję na krótszy lub dłuższy spacer. Tym razem okazało się, że serwis ma trwać około półtorej godziny, szkoda, bo pogoda była idealna na dłuższy spacer. Wzdłuż kanału łączącego Brukselę z Charleroi poszedłem w stronę centrum Halle, spacer nad kanałem był przyjemny, ale przejście przez centrum miasta już nie tak bardzo, wszystko przez te cholerne maseczki.

DSC_1331.JPG

After my return to Mons, I pushed myself to go out for a jog or bike a few times, but every time I found excuses. First, it was the submission of an annual tax return and then checking if I still remember PIN to Leger Wallet with my cryptocurrency wallets. It turned out that I do not remember, but I managed to recover the data, I did not look there for nearly three years, since then the value of the wallet has increased by about 1440%. I sill HODL :).

DSC_1332.JPG

[PL] Po powrocie do Mons kilka razy zbierałem się, żeby wyjść potruchtać lub na rower, ale co chwila wymyślałem sobie wymówki. Najpierw było to złożenie rocznego zeznania podatkowego, a później sprawdzenie czy pamiętam jeszcze PIN do Legera ze swoimi portfelami kryptowalut. Okazało się, że nie pamiętam, ale udało się odzyskać dane, nie zaglądałem tam przez blisko trzy lata, od tego czasu wartość portfela wzrosła o około 1440%. Trzymam dalej.

screenshotconnect.garmin.com2021.03.0121_36_48.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 557,70 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking477,36 km (+7,30 km)
Kolarstwo / Rower MTB40,17 km
Jogging / Bieganie40,17 km


POLSKA LIGA ACTIFIT - notowanie #59

[EN] Yesterday the second, more exciting competition in #POLIAC ended, congratulations @ cezary-io on the victory, also @bucipuci achieved a great result despite dividing most of his achievements in half.

[PL] Wczoraj zakończyła się druga, bardziej ekscytująca rywalizacja w #POLIAC, gratuluję @cezary-io zwycięstwa, również @bucipuci uzyskał świetny wynik mimo dzielenia większości jego osiagnęć na pół.

Yesterday's pairs & FINAL RESULTS:

screenshotdocs.google.com2021.03.0120_32_54.png

Tomorrow's pairs (International Polish Actifit League):

[EN] The new International Polish Actifit League has just started, the first reports have already been published. Yesterday I forgot to add that @bucipuci, to even out the chances, wonderfully agreed that his results from Monday to Thursday should be divided by 2, while at the weekend it will be 100%. I want to remind you to use the tag #POLIAC when possible to make the reports easier to find. Every day, I will present sets of pairs from the previous day with results and for the next day. The entire schedule can be found at this link.

[PL] Nowa Międzynarodowa Polska Liga Actifit właśnie wystartowała, pierwsze raporty już opublikowano. Zapomniałem wczoraj dodać, że @bucipuci dla wyrównania szans wspaniałomyśnie zgodził się, żeby jego wyniki od poniedziałku do czwartku były dzielone przez 2, w weekend natomiast będzie to 100%. Przypominam o używaniu tagu #POLIAC, gdy jest to możliwe ułatwi to wyszukiwanie raportów. Podobnie jak dotychczas codziennie prezentowane będą zestawy par z dnia poprzeniego z wynikami i na nastęny dzień. Cały terminarz można znaleźć pod tym linkiem.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15263
Daily Activity, Walking0
0
0.000
8 comments
avatar

HODL! Nice to hear that you were able to get access to your Ledger!

0
0
0.000
avatar

Dziękuję bardzo ! Oczywiście gdyby policzyć wszystkie kroki @bucipuci to wszystcy moglibyśmy się schować 😂.

Gratuluję dla @bucipuci i Ciebie @browery za zaszczytne 2gie miejsce ex aequo i oczywiście @ptaku za trzecie miejsce.

Cieszę się że dostałeś się do twoich crypto na Ledger.
Ja swojego Ledger Nano nie ruszam. Moje wszystkie dane zostały skradzione z ich strony internetowej i teraz jestem bombardowany przez spam i phising scam prawie codziennie.

Chciałbym również podziękować za 3 SBD , które mi przesłałeś. Nie pamiętam aby nasza rywalizacja miała pieniężną nagrodę.

0
0
0.000
avatar

Taka niespodzianka na koniec zaciętej rywalizacji.

Legera miałeś fizycznego czy desktopa. Ja mam Nano S, ktory w zasadzie był podłączony do laptopa z 4-5 razy.
Jak dziś zrobiłem recovery to na nim nic nie było, myślałem, że wszystko poszło się..., szczególnie, że musiałem zainstalować portfel BTC. Zrobiłem to i dopiero kamień spadł mi z serca, bo pojawiła się wartość mojego portfela.

0
0
0.000
avatar

Mam fizycznego, ale pewnego wieczoru na spacerze dostałem SMS od Ledger z moim imieniem, nazwiskiem i pocztowym adresem, że transfer moich BTC został zainicjowany i aby to skancelować muszę się zalogować z moim Ledgerem. Ledger był w safety deposit box w banku a ja spanikowałem.
Całe szczęście ochlonolem i po powrocie do domu sprawdziłem Ledger Live. Żadnej transakcji nie było. Później doszukałem się informacji o tym że zostali zhakowani.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 556.3518 AFIT tokens for your effort in reaching 15263 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 4.44% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
... and 25 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 469.7143 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000