Fatass Journal... 2021#111 [EN/PL]

in Actifit2 months ago

001.jpg

[PL] Miałem dziś ostatni dzień wolny w tym tygodniu, do połowy maja tak się mi kalendarz w pracy ułożył, że wszystkie weekendy pracujące, ale później będzie urlop. Już wczoraj umówiłem się z kolegą na wspólny spacer, nasz wybór padł na okolice miasteczka Écaussinnes. Ja byłem tam już kilka razy przejazdem na rowerze, a także w zeszłym roku na dłuższym spacerze po okolicy.

[EN] Today was my last day off this week, my work schedule is such that all weekends are working until mid-May, but then it will be holidays. I had already agreed with a friend yesterday to go for a walk together, our choice was the area around the town of Écaussinnes. I've been there a few times already on a bike ride, and also last year on a longer walk in the area.

002.jpg

003.jpg

[PL] W przeciwieństwie do jesiennego spaceru, tym razem ograniczyliśmy się tylko do miasteczka i najbliższych okolic, dzięki temu lepiej mogliśmy poznać te urokliwie położone miasteczko o bardzo bogatej historii. Myślę, że do końca tygodnia popełnię dłuższy post na ten temat, dziś tylko parę zdjęć.

[EN] Unlike the autumn walk, this time we limited ourselves to the town and its immediate surroundings, so we could get to know this charmingly located town with a very rich history. I think I will make a longer post about it by the end of the week, today just a few photos.

004.jpg

005.jpg

006.jpg

[PL] Wracając już do samochodu zobaczyliśmy uchylone drzwi do kościoła, zachęciło nas to do wejścia. Jakby ktoś nie wiedział to tak wygląda ograniczenie liczby wiernych wewnątrz świątyni w czasie pandemii, to nie pierwszy raz, gdy takie coś widziałem w belgijskich kościołach. Wczoraj żona opowiedziała mi jaką miała przygodę związaną z ograniczeniami. Szła przez pusty park niedaleko naszego mieszkania w Polsce, zdjęła na chwilę maseczka, bo nikogo nie było, a tu nagle zza rogu wychodzi para staruszków. Nie zdarzyła maseczki założyć, a słyszała: "To przez takich jak Ty my umieramy!!!" Kurtyna

[EN] On our way back to the car we saw the door to the church open, which encouraged us to enter. In case anyone didn't know, this is what the restriction of the number of believers inside a church during a pandemic looks like, it's not the first time I've seen such a thing in Belgian churches. Yesterday, my wife told me about an adventure she had in connection with the restrictions. She was walking through an empty park near our flat in Poland, she took off her mask for a moment because there was no one around, and suddenly a couple of old people came around the corner. She did not happen to put on her mask, but she heard: "It's because of people like you that we die!!!" Curtain.

007.jpg


Dystans pokonany w 2021 roku: 1281,16 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking966,18 km (+9,90 km)
Kolarstwo / Rower MTB219,61 km
Jogging / Bieganie95,37 km

For #POLIAC stay tunned, see you in June


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


21134
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 495.9284 AFIT tokens for your effort in reaching 21134 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.62% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
... and 24 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 421.2134 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

!BEER
używając #aroundworld


Hey @browery, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.