Fatass Journal... 2021#117 [EN/PL]

in Actifit2 months ago

117-04.jpg

[PL] W słynnym lesie Hallerbos (Niebieskim Lesie) byłem na spacerze dwa lata temu z żoną i przyznam szczerze, że byłem rozczarowany, bo wydał mi się on zwyczajny. Fioletowe hiacynty rosną też w lesie Havre blisko mnie i wydawało mi się, że "niebieski las" jest przereklamowany. Po dzisiejszej wizycie zmieniło się moje postrzeganie tego lasu. Tajemnicą tego lasu jest odpowiedni moment, dwa lata temu byliśmy w ostatnich dnia kwitnienia kwiatów.

[EN] First time I went for a walk in the famous Hallerbos forest (the Blue Forest) two years ago with my wife and I must admit I was disappointed as it seemed ordinary. Purple hyacinths also grow in the Havre forest near me and I thought the 'blue forest' was overrated. After today's visit, my perception of this forest has changed. The secret of this forest is the right moment, two years ago we were in the last days of the flowers blooming.

117-01.jpg

117-02.jpg

117-03.jpg

117-05.jpg

[PL] Dziś trafiliśmy na niebieski las w pełnej krasie. Absolutnie magiczne miejsce, niebieskie dywany po obu stronach drogi są zjawiskowe. Mimo tego, że byliśmy w środku tygodnia to było dość dużo ludzi, ale w weekendy jest o wiele gorzej. Może jeszcze wrócę tam w tym tygodniu z córką. Mam świadomość, że fotografie oddają tylko część tego piękna. Poza tym sam las jest bardzo przyjemny na spacery, dobrze oznaczone ścieżki, podzielone na te ogólnodostępne dla wszystkich i takie, które są przeznaczone dla określonej aktywności np. jazda na rowerze lub jazda konna. Należy respektować tych obostrzeń, bo wokół lasu jest wiele stadnin i bardzo często można tam spotkać jeźdźców na koniach.

[EN] Today we hit the blue forest in its full glory. Absolutely magical place, the blue carpets on both sides of the road are phenomenal. Even though we were in the middle of the week it was quite crowded, but at weekends it is much worse. I might still go back there this week with my daughter. I am aware that the photographs only capture part of the beauty. Apart from that, the forest itself is very pleasant for walks, with well-marked paths divided into those open to the public and those for specific activities such as cycling or horse riding. These restrictions must be respected, as there are many stud farms around the forest and very often horse riders can be found there.

117-06.jpg

117-07.jpg

117-08.jpg

117-09.jpg

117-10.jpg


Dystans pokonany w 2021 roku: 1383,39 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking1027,58 km (+11,60 km)
Kolarstwo / Rower MTB251,53 km
Jogging / Bieganie104,28 km

117-11.jpg


For #POLIAC stay tunned, see you in June


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19089
Daily Activity, Walking

Sort:  

I'll wait for the next Poliac ;) In the meantime, !LUV 2

@tipu curate

Yes, those flowers are lovely, we call them bluebells here in England.

Sorry, you're out of LUV tokens to be sent today. Try tomorrow. (Having at least 10 LUV in your wallet allows you to freely give 3 per day.)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 512.8108 AFIT tokens for your effort in reaching 19089 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.66% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
... and 24 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 433.6058 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.