Fatass Journal... 2021#172 - June 21

in Actifitlast month

2021#172.png

[POL] Jeszcze wczoraj wieczorem i dziś przed południem próbowałem rozwikłać tajemnicę dlaczego aplikacja Plex w telewizorze ma problem z odtwarzaniem multimediów z mojego serwera NAS. Trochę mnie to dziwiło, bo pliki się wyświetlały, łącznie z metadanymi, a w chwili wciśnięcia "PLAY" pojawiał się komunikat o błędzie połączenia. Nie miałem tego problemu z webową i desktopową wersją aplikacji na laptopie, ale na smartfonie pojawiał się ten sam komunikat. Z pracy sprawdziłem połączenie z poza sieci domowej i tu również działało. Długo nie mogłem dojść do przyczyny, ale nawet krótki spacer odświeży umysł. Przed powrotem do biura sprawdziłem jeszcze czy usługa będzie działała na smartfonie ale przez przeglądarkę Chrome. I tu potwierdziło się moje podejrzenie, że problemem jest jakiś błąd w aplikacji Plex na Androida, bo przez przeglądarkę wszystko działa. Później na forum Plexa znalazłem zapytania o ten sam problem, znaczy się, że aktualnie nie mogę nic z tym zrobić i trzeba czekać na update, który naprawi ten błąd.


[ENG] Just last night and this morning I was trying to solve the mystery of why the Plex app on my TV was having trouble playing media from my NAS. I was a little puzzled because the files were displaying, including metadata, and the moment I pressed "PLAY" a connection error message appeared. I didn't have this problem with the web and desktop versions of the app on the laptop, but on the smartphone the same message appeared. From work, I checked the connection from outside the home network and here it worked fine. I couldn't figure out the cause for a long time, but even a short walk refreshes the mind. Before returning to the office I checked if the service would work on the smartphone but through the Chrome browser. And here my suspicion was confirmed that the problem is some kind of bug in the Plex Android app, because everything works through the browser. Later on the Plex forum I found queries about the same problem, meaning that currently there is nothing I can do about it and I have to wait for an update that will fix this bug.

4945.jpg

[POL] Wreszcie popadało. W nocy była burza i porządnie lało. Bardzo dobrze, bo już nie dało się oddychać. W ciągu dnia tylko kropiło, więc w czasie przerwy na lunch zrobiłem tylko niewielkie koło wokół szkół i wróciłem do pracy. Planowałem, że dziś po pracy wyjdę na rower, ale byłem tak zmęczony, że skończyło się wyłącznie na krótkim wieczornym spacerze w rześkim powietrzu.


[ENG] It finally rained. During the night there was a storm and it poured down heavily. Very good, because it was impossible to breathe. It only sprinkled during the day, so I only did a small circle around the schools during my lunch break and went back to work. I had planned to go out for a bike ride after work today, but I was so tired that I only ended up with a short evening walk in the crisp air.

4947.jpg

Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 2155,92 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking1502,20 km (+7,30 km)
Kolarstwo / Rower MTB521,59 km
Jogging / Bieganie132,13 km

POLIAC.png

Results of Round 20 (20th June 2021):

@bucipuci vs. @kiel9111773 vs. 13492
@manuvert vs. @notak20346 vs. 10734
@browery vs. @asia-pl25662 vs. 14078
@giulius vs. @venan... vs. 17094
@merthin vs. @practicaleric21971 vs. 24150
@jozef230 vs. @racibo... vs. 8759
@krakonos vs. @ptaku7101 vs. 3950
@guurry123 vs. @ervin-lemark... vs. 10906
@cezary-io vs. @cryptospa20851 vs. 3778
@davidthompson57 vs. @flaxz10648 vs. 25273
@masoom vs. @ykretz.sports24953 vs. 14242
@soluce07 vs. @davidesimoncini0 vs. ...
@sk1920 vs. @homesteadlt22263 vs. ...
@grecki-bazar-ewy vs. @ilodz24hd7399 vs. 25654
@fredkese vs. @akumagai9997 vs. ...

Ranking table for #POLIAC after the 20th round:

#PlayerPointsForAgainst
1@practicaleric51518003335509
2@bucipuci48567998292465
3@flaxz48513981363766
4@manuvert45492757403450
5@ptaku45393271273812
6@merthin42498815316786
7@venan42469158326272
8@browery42428648314796
9@masoom42426352350435
10@davidesimoncini42401593313596
11@cezary-io39492535419153
12@sk192039366296301414
13@homesteadlt36362089341915
14@ilodz24hd33408771343135
15@grecki-bazar-ewy30214553315455
16@kiel9126262399300672
17@giulius25273225299737
18@ykretz.sports24247867325569
19@davidthompson5724239753270467
20@guurry12322186130240831
21@ervin-lemark21286289343200
22@krakonos21221369309396
23@asia-pl18188333296044
24@cryptospa18177613303320
25@racibo12291032386710
26@notak12213026326030
27@fredkese12181801325590
28@akumagai9122358264171
29@jozef230782094302204
30@soluce07484969307178

Actual ranking table for #POLIAC you could find here.

22th June 2021 - Round 22:

@bucipuci vs. @jozef230
@krakonos vs. @merthin
@guurry123 vs. @giulius
@cezary-io vs. @browery
@davidthompson57 vs. @manuvert
@masoom vs. @kiel91
@soluce07 vs. @notak
@sk1920 vs. @asia-pl
@grecki-bazar-ewy vs. @venan
@fredkese vs. @practicaleric
@akumagai vs. @racibo
@ilodz24hd vs. @ptaku
@homesteadlt vs. @ervin-lemark
@davidesimoncini - @cryptospa
@ykretz.sports - @flaxz

Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16032
Daily Activity, Walking

Sort:  

@tipu curate

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 527.7443 AFIT tokens for your effort in reaching 16032 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 4.32% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @masoom
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
... and 28 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 452.0193 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

🥳!BEER


Hey @browery, here is a little bit of BEER from @kiel91 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!BEER
używając #aroundtheworld


Hey @browery, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.