Fatass Journal... 2021#260 - September 17

avatar

2021#260.jpg

Ostatnie dni przed wyjazdem z Polski, są zwykle bardzo zwariowane. Zakupy na wyjazd, trochę polskiej wędlin, ale tego jest już zdecydowanie mniej niż kilka lat temu. Teraz to w zasadzie symboliczne ilości, jakieś kabanosy czy śliwki w czekoladzie, żeby rozdać Belgom polskie dobra narodowe. Przyzwyczaiłem się do belgijskich produktów, a gdy najdzie mnie ochota na coś polskiego to jest dość dobrze zaopatrzona półka w sklepie na bazie.

[ENG] Last days before leaving Poland are usually very crazy. Shopping for a trip, some Polish cold cuts, but there is much less of that now than a few years ago. Now, it's actually symbolic amounts, some kabanos sausages or plums in chocolate to give away to the Belgians as Polish national goods. I got used to Belgian products and when I feel like eating something Polish, there is quite a well-stocked shelf in the store.

20210917_154320.jpg

20210917_154349.jpg

Byliśmy też u teścia, a wracając trafiliśmy w jednej z wiosek na niecodzienne wydarzenie. Kilka wozów strażackich stało na "bombach", ale nie było widać dymu. Jadąc dalej zobaczyliśmy, że wszystkie drzewa po obu stronach drogi na długości około kilometra od wioski do głównej drogi zostało "przyozdobionych" biało-czerwonymi flagami. Ktoś wymyślił, żeby do tych drzew przybić metalowe uchwyty na drzewce. Zastanowiło nas co mogło być przyczyną takiego poruszenia? Może prezydent na dożynki przyjechał, albo sołtys nowy kombajn kupił? Dopiero po powrocie do domu na FB zobaczyliśmy news, że OSP w tej wsi dostało nowy wóz strażacki, stąd te całe poruszenie. Tylko drzew szkoda! co one im zawiniły? ale z drugiej strony dobrze, że nikt nie wpadł na pomysł ich wycięcia na przejazd nowego wozu strażackiego. Spojrzałem wieczorem na pokonany dystans na Garminie i nie mogłem uwierzyć, że w ciągu tej całodniowej gonitwy przeszedłem ponad 15 kilometrów.

[ENG] We were also at my father-in-law's house, and on our way back we hit an unusual event in one of the villages. Several fire engines were standing on "lights" but there was no smoke visible. Driving on, we saw that all the trees on both sides of the road for about a kilometer from the village to the main road were "decorated" with polish flags. Someone thought of nailing metal holders to these trees. It made us wonder what could have caused such a stir? Maybe the president came to the harvest festival, or the village leader bought a new combine harvester? Only after returning home did we see on FB the news that voluntary fire brigade in this village got a new fire truck, hence all this commotion. Only the trees are a pity! What is their fault? But on the other hand, it is good that no one came up with the idea of cutting them down for the passage of the new fire truck. I looked at the distance on my Garmin in the evening and couldn't believe that I had walked more than 15 kilometers during this all-day chase.

20210917_154343.jpg

20210917_162414.jpg


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3304,03 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2448,03 km (15,60 km)
Kolarstwo / Rower MTB676,99 km
Jogging / Bieganie179,01 km

POLIAC.png

LEAGUE ONE:

Zaległe nagrody po 100 AFIT za aktywność otrzymują: runda 8 - @manuvert (najlepszy wynik) i @practicaleric (pechowy przegrany); runda 9 - @venan (najlepszy wynik) i @davidesimoncini (pechowy przegrany); runda 10 - @ptaku (drugi najlepszy wynik) i @manuvert (pechowy przegrany); runda 11 - @merthin (najlepszy wynik) i @masoom (pechowy przegrany).

[ENG] Outstanding awards of 100 AFIT each for activity go to: round 8 - @manuvert (best score) and @practicaleric (unlucky loser); round 9 - @venan (best score) and @davidesimoncini (unlucky loser); round 10 - @ptaku (second best score) and @manuvert (unlucky loser); round 11 - @merthin (best score) and @masoom (unlucky loser).

Round 1116th September 2021Results
@bucipuci@manuvert13961 - 28129
@homesteadlt@practicaleric5951 - 23333
@merthin@masoom32757 - 27695
@ptaku@venan15841 - 32152
@pjansen@sk192011420 - 20682
@browery@grecki-bazar-ewy21713 - 20993
@cezary-io@davidesimoncini32200 - 0
@ilodz24hd@flaxz23377 - 21161
Ranking table for LEAGUE ONE after Round 11:
#PlayerPointsForAgainst
1@manuvert30352103242440
2@browery27362892255601
3@venan27307731233100
4@ilodz24hd24318127249697
5@flaxz21272640245229
6@practicaleric21269775252100
7@cezary-io18325209266742
8@masoom18283422285783
9@merthin18267402247640
10@grecki-bazar-ewy15214398233035
11@ptaku12273222262360
12@bucipuci9228518309057
13@sk19209201200237973
14@davidesimoncini9191480257751
15@pjansen6138939240611
16@homesteadlt086664274603
Tomorrow's pairs:
Round 1318th September 2021
@bucipuci@homesteadlt
@merthin@manuvert
@ptaku@practicaleric
@pjansen@masoom
@browery@venan
@cezary-io@sk1920
@ilodz24hd@grecki-bazar-ewy
@flaxz@davidesimoncini

The full tournament schedule for #POLIAC League One has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODUwODAxODY

LEAGUE TWO:

Zaległe nagrody po 100 AFIT za aktywność otrzymują: runda 8 - @milabogomila (najlepszy wynik) i @hivebg (pechowy przegrany); runda 9 - @pagane (najlepszy wynik) i @ykretz.sports (pechowy przegrany); runda 10 - @mariya36 (najlepszy wynik) i @asia-pl (pechowy przegrany); runda 11 - @milabogomila (najlepszy wynik) i @dirkzett (pechowy przegrany). Brawa należą się dla @sandraa1 i @soluce07, którzy wreszcie zdobyli pierwsze punkty, oby to był zwiastun lepszego.

[ENG] Back awards of 100 AFIT for activity go to: round 8 - @milabogomila (best score) and @hivebg (unlucky loser); round 9 - @pagane (best score) and @ykretz.sports (unlucky loser); round 10 - @mariya36 (best score) and @asia-pl (unlucky loser); round 11 - @milabogomila (best score) and @dirkzett (unlucky loser). Applause is due to @sandraa1 and @soluce07 who finally scored their first points, may it be a harbinger of better.

Round 1116th September 2021Results
@hivebg@dirkzett31272 - 25999
@soluce07@guurry1236741 - 5065
@cryptospa@milabogomila22030 - 33311
@ykretz.sports@mariya36- 31419
@davidthompson57@matthew17948 - 10778
@kiel91@sandraa14711 - 10090
@giulius@racibo18030 - 17851
@krakonos@asia-pl16709 - 9528
@notak@ervin-lemark5195 -
@fredkese@pagane0 - 37678
Ranking table for LEAGUE TWO after Round 11:
#PlayerPointsForAgainst
1@pagane33548112232755
2@mariya3633511831148373
3@milabogomila30596786258979
4@hivebg30361714160983
5@dirkzett24287026198163
6@giulius24236402244521
7@kiel9121160675170668
8@racibo18169559176251
9@krakonos18148588154576
10@cryptospa15219485257531
11@davidthompson5715160222278174
12@matthew112179394226877
13@notak1299812274154
14@ykretz.sports1293646218937
15@asia-pl9152136221198
16@ervin-lemark9122061219392
17@fredkese660440203084
18@sandraa1385239257960
19@guurry123376776202954
20@soluce07376159240533
Tomorrow's pairs:
Round 1318th September 2021
@hivebg@guurry123
@dirkzett@milabogomila
@soluce07@mariya36
@cryptospa@matthew1
@ykretz.sports@sandraa1
@davidthompson57@racibo
@kiel91@asia-pl
@giulius@ervin-lemark
@krakonos@pagane
@notak@fredkese

The full tournament schedule for #POLIAC League Two has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODU1MzY5NTE

Thank you all


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


33555
Daily Activity, Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

Hey and sorry for missed reports on my side. I am DNS for September 16th and 17th lying in bed with illness.

I hope I'll be able to muster a 5K count for today.

Have a great weekend.

0
0
0.000
avatar

Stay safe, and get better soon. Otherwise your opponents will be lucky.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 548.3616 AFIT tokens for your effort in reaching 33555 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.41% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
... and 24 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 459.7016 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000