You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... 2021#123, czyli o tym jak zaliczyłem GSB

in Actifit4 months ago

Robiłem co w mojej mocy, żeby ogarnąć GSB. Myślę, że gdyby konkurs był o mazurskich jeziorach albo ardeńskich pagórkach to bym miał więcej do gadania 😉