Libín

in Actifit2 months ago (edited)

Dnešní odpočinkový den po náročném pracovním týdnu jsem pojal trochu aktivně :-). Zvu vás na malý výlet na kopec Libín nad městem Prachatice v jižních Čechách.
IMG_20200822_100114.jpg

I took today's rest day after a hard working week a little active :-). I invite you on a small trip to a hill called Libín above the town of Prachatice in southern Bohemia.
IMG_20200822_095509.jpg

There are two attractions on the hill. Lookout tower and rope park. I will introduce you to both attractions a bit.

Lookout tower.
IMG_20200822_115227.jpg

It was built in 1883. It is 28 meters high. 138 steps lead to its top. As can be read from the information board, Prince Jan Adolf II of Schwarzenberg also contributed to the construction of the lookout tower by donating 100q of lime.
IMG_20200822_115018.jpg

A few views from the lookout tower
IMG_20200822_120536.jpg

IMG_20200822_120601.jpg

Rope park
IMG_20200822_101909.jpg

is located in the forest south of the lookout tower. Obstacles are situated in the crowns of mature spruces. If you are afraid of heights, it will be nothing for you. The lowest point is 1.5 m above the ground and the highest about 15 m above the ground.

The obstacles that Sue and I faced today required 1,500 steps. Converted to meters, it is based on a 600-meter-long track on ropes and other obstacles in the treetops.
A pleasant slightly adrenaline-fueled experience :-).

A few obstacles as Sue overcame them.
IMG_20200822_103258.jpg

IMG_20200822_110353.jpg

Na kopci jsou dvě atrakce. Rozhledna a lanový park. Obě atrakce vám trochu představím.

Rozhledna.
Postavena byla v roce 1883. Je vysoká 28 metrů. Na její vrchol vede 138 schodů. Jak se lze dočíst z informační tabule, na stavbu rozhledny přispěl i kníže Jan Adolf II ze Schwarzenbergu darováním 100q vápna.
IMG_20200822_115626.jpg

Pár pohledů z rozhledny
IMG_20200822_120620.jpg

IMG_20200822_120731.jpg

Lanový park
[//]:# (!pinmapple 48.978333 lat 14.011729 long d3scr)
se nachází v lese jižně od rozhledny. Překážky jsou situovány do korun vzrostlých smrků. Pokud máte strach z výšek, nebude to nic pro vás. Nejnižší místo je 1.5 m nad zemí a nejvyšší asi 15 m nad zemí.

Překážky, které jsem dnes společně se Sue absolvoval, si vyžádali 1500 kroků. Přepočteno na metry to vychází asi na 600 metrů dlouhou trať po lanech a jiných překážkách v korunách stromů.
Příjemný lehce adrenalinový zážitek :-).

Pár překážek, jak je absolvovala Sue.
IMG_20200822_111503.jpg

IMG_20200822_113210.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


18315
Daily Activity, Hiking, Rope Skipping

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know every user has their own profile map?
And so does every post as well!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Slušný atletický výkon do dálky, do výšky i přes překážky !BEER

Byli jsme tam sami, takže v klidu a pohodě, žádný spěch. Za 40 minut jsme to prolezli :-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @hairyfairy for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Interesting activity in beautiful landscape 👍

Thank you :-)

I have picked your post for my daily hive voting initiative, Keep it up and Hive On!!

Thank you :-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 511.0708 AFIT tokens for your effort in reaching 18315 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 6.54% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 429.2833 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Hezká aktivita :) Na Libíně to znám, tam je hezky.

!BEER

Libín více "znám" z podhledu od Prachatic :-). Jo je tam pěkně. Na té dráze jsme už jednou byli, takže pohoda.

:)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Koukám že tam toho smrku co ještě padne je hafec... u té poslední fotky bych to šacoval na už napadené smrky...

Zrovna na Libíně jsou smrky na první pohled zdravé. Dokonce pod nimi ani není spadané zelené jehličí. Nemám však vycvičené oko, takže to přesně nepoznám.

vypadali zdravě až na tu poslední fotku, ale ruku do ohně bych nedal... jenže stejně to nedaj... když už i havní lesák říká že kalamita zkončí až jim dojde jídlo...

Můžeme jen doufat, že si příroda poradí.