Krajinou kamenů / Landscape of stones

in Actifit3 months ago (edited)

V jednom okamžiku mé dnešní služební jízdy jsem projížděl zajímavým místem. Kam mé oko dohlédlo, tam ležely velké kameny. Našel jsem místo na zastavení a šel si některé prohlédnout.

At one point on my business trip today, I was passing an interesting place. As far as my eye could see, there were large stones. I found a place to stop and went to see some.

IMG_20201110_102734.jpg

I could afford it. I managed to get a small time lead. Stones just lay in the adjacent grove. Some overgrown with moss, others without vegetation.

IMG_20201110_102759.jpg

I've known the place before. So I made another unplanned stop. Step by step, I was approaching a place I had wanted to take a picture of for a long time. Only today I succeeded :-)

And here we have it. /
IMG_20201110_104829.jpg

I'll get closer, I'll take a picture.
Next steps closer.

I'm in place. Beautiful viklan. Nature is a witch. Although. This viklan was unlucky that a guy was proving his strength in the wrong place. Putting the viklan in its original place put a lot of work.
IMG_20201110_104902.jpg

#bouldersunday
@shasta, do you like this place?

Mohl jsem si to dovolit. Povedlo se mi získat malý časový náskok. V přilehlém lesíku si jen tak polehávaly kameny. Některé zarostlé mechem, jiné bez porostu.

To místo znám už z dřívějška. Udělal jsem proto ještě jednu neplánovanou zastávku. Krok za krokem jsem se blížil k místu, které jsem si chtěl už dlouho vyfotit. Teprve dnes se mi to povedlo :-)

A tady ho máme.

Přiblížím se, udělám fotku.
Další kroky blíž.
IMG_20201110_104844.jpg

Jsem na místě. Krásný viklan. Příroda je čarodějka. I když. Tento viklan měl smůlu, že si nějaký borec dokazoval svou sílu na nepravém místě. Postavení viklanu na původní místo dalo hodně práce.
IMG_20201110_104931.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


46742
Daily Activity, Moving Around Office, Photowalking, Walking

Sort:  

!BEER

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

Kadov?

!BEER

Schválně jsem nepsal, kde to je focené, protože jsem čekal, že se to pokusíš určit :-). Samozřejmě si se trefil :-D
!BEER

:) Znám ho jenom teoreticky. Na vlastní oči jsem ho ještě nespatřil :)

!BEER

:-). Tak až se tam někdy dostaneš, je hned za obecním úřadem :-D

Někdy na něj mrknu ;)

:-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

to mi chceš říct že ten kámen kdysi někdo sundal dolu a pak ho tam zase nandali???

Přesně tak. Mají tam informační tabuli s fotodokumentací, jak kámen usazovali nazpátek.

wow to je neuvěřitelný takže už to vlastně není vyklan ale umělecké dílo :D

Svým způsobem ano :-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 512.8808 AFIT tokens for your effort in reaching 46742 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 20.18% upvote via @actifit account. 15.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 100 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
... and 13 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 430.5933 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Wow what a wonderful boulder place @bucipuci! I'm so happy
you went there and got some awesome photographs! :-)
Viklan, interesting word, was trying to find the meaning of it.
What happened to the unlucky guy?

I very much enjoyed seeing these beauties, thank you!

!BEER

I knew you would like it :-)
"VIKLAN" could be translated as 'unstable'.
This position of the stones is created by weathering (erosion) of the soft stone mass. Only a solid rock will remain and it can create such sculptures :-).

Thanks for the comment and have a nice day @shasta


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @shasta for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.