Přeplněná příroda / Crowded nature

in Actifit2 months ago (edited)

Stačí jeden den bez pořádného pohybu a jsem jako přejety parním válcem :-). I když bylo proti včerejšku "špatné počasí", vypravil jsem se se Sofií na delší odpolední procházku.

dab.png

Just one day without proper movement and I'm like running over a steam cylinder :-). Even though the weather was "bad weather" yesterday, I went on a long afternoon walk with Sofia.

I didn't take pictures. A cold wind was blowing and although it is unlikely, my hands will freeze in this weather, even if it is not below zero.

I foolishly thought it would be quiet to walk through. The opposite was true. The forest trails were full of hikers and their dogs.

The situation from the spring months is repeating. The shops are closed and so everyone is heading to nature. Unfortunately, they behave like in the city. It seems to me that the people of the city are afraid of silence and are trying to intimidate the silence by all means.

Last year at this time there was almost absolute peace around our house. Forest animals walked around, birds that did not fly south sang their autumn songs. It's all gone.

Instead of deer and squirrels, crowds of people travel around and instead of birdsong there is a noisy call, barking of dogs and sounds from mobile phones :-(

Nefotil jsem. Foukal studený vítr a ač je to nepravděpodobné, při tomto počasí mi omrzají ruce i když není pod nulou.

Bláhově jsem si myslel, že bude na procházení klid. Opak byl pravdou. Lesní stezky byly plné výletníků a jejich psů.

Opakuje se situace z jarních měsíců. Jsou zavřené obchody a tak všichni míří do přírody. Bohužel, chovají se jako ve městě. Připadá mi, že se lidé z města bojí ticha a snaží se ticho všemi prostředky zaplašit.

Loni touto dobou byl kolem našeho domu takřka absolutní klid. Lesní zvěř se procházela okolo, ptáci kteří neodlétají na jih pěli své podzimní písně. To vše je pryč.

Místo srnek a veverek putují okolo davy lidí a místo ptačího zpěvu je hlučný hovor, štěkání psů a zvuky z mobilních telefonů :-(

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14513
Daily Activity, Walking, Yard Work

Sort:  

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Project Activity Update

Doma to máme přesně obráceně. Hospody v ulici zavřený. Pražáci už chalupy zazimovali. Jsme tu jenom místní. Po dlouhý době jsem opět viděl veverku.

!BEER

Podzimní idylka :-)
V pátek jsem měl co dělat, abych zaparkoval na parkovišti nad rybníkem.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Tak já mám to štěstí , že "civilizace"je na většinu těch líných lidí moc daleko. U nás potkáš opravdu jen domácí a max. sezóní sběrače 😀

Od nás je "městská civilizace" pouhé tři kilometry daleko. Na špacír jako dělané. Navíc je tu rybník s občerstvením, takže furt plno.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 515.2753 AFIT tokens for your effort in reaching 14513 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 20.92% upvote via @actifit account. 15.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 100 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @actifraenk
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @actifraenk
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
... and 14 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 434.9878 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Však se lid český jednou do hospod a hypermarketů opět navrátí...

!tan
!BEER


Congratulations, @jjprac You Successfully Trended The Post Shared By @bucipuci.
You Utilized 1/3 Daily Summon Bot Calls.

TAN Current Market Price : 0.500 HIVE

Tak na to si dáme
!BEER :-)

!BEER


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Congratulations @bucipuci, You Earned 0.941 TAN & Curators Made 0.659 TAN.

tangent.token


Join CORE / VAULT Token Discord Channel or Trade TANGENT Token
TAN Current Market Price : 1.000 HIVE