Předvečer adventu / The eve of Advent

in Actifit2 months ago (edited)

Už máte nachystanou první svíčku v adventním věnci na zapálení? Pokud má paměť sahá, nikdy jsme to doma nedělali. Stačí mi, že o tom vím :-).

Have you already prepared the first candle in the Advent wreath for lighting? If my memory goes back, we never did it at home. All I need to know is that.

Why am I writing about it? Sometimes I listen to the radio, so I learned that Advent begins on Sunday. Christmas trees will be lit in public places, and if the situation around the C-19 allows, the "Bethlehem Light" will be distributed from chapels and churches to human homes.

Nature adorns himself :-).
IMG_20201128_161328.jpg

He lights up frosty decorations whenever he has the opportunity :-)
IMG_20201128_161451.jpg

Proč o tom píšu? Občas poslouchám rádio a tak jsem se dozvěděl, že v neděli začíná advent. Budou se rozsvěcovat vánoční stromy na veřejných místech a pokud to situace kolem C-19 dovolí, tak se bude i roznášet "Betlémské světlo" z kaplí a kostelů do lidských domovů.

Příroda si zdobí posvém :-).
IMG_20201128_161336.jpg

Rozsvěcí mrazivé ozdoby kdykoli má k tomu příležitost :-)
IMG_20201128_161519.jpg

linka.png
atw.gif
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13539
Daily Activity, House Chores, Walking

Sort:  

Ano . Žena poctivě nachystala věnce. Nejen pro nás ale i pro nejbližší rodinu. No.... Já ji to neberu.

To je od tvé polovičky hezké :-). Zabavila se a neměla při tom čas na "pruzení" ostatních :-D

!BEER


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

U nás taky pravidelně adventní věnce. Dostávám i do hospody. Moje lepší půlka je za Slovenska a tam si na tyhlety věci potrpí. Mě to potěší , protože já mám tradice rád.

Rozhodně je to o mnoho lepší tradice než nově importované nesmysly :-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 249.8105 AFIT tokens for your effort in reaching 13539 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 3.69% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @actifraenk
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @actifraenk
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 171.5230 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

První svíčku už ženuška zapálila.

:-)