You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... #769, czyli przeprosiłem się z rowerem

in Actifit4 months ago

Dobrze, że jesteś „z powrotem” :-). Zaczynałem tęsknić za twoimi raportami :-D
!BEER
używając #aroundworld

Sort:  

Dopiero się rozkręcam :D
!ENGAGE 25

:-)
Dzięki za ENGAGE

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

Thank you :-)