You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: December 27 2020

in Actifit7 months ago

Při hledání "tvých skvrn" jsem přišel na to, že mám perfektně "zapráskaný" display na NTB :-)