You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: February 21 2021

in Actifit3 months ago

Možná jsou indičtí chudí alergičtí na křesťany, tak si založili misii u nás.
!BEER
za použití #aroundworld

Sort:  

No, něco pravdy na tom být může... Náhodou můj pastor každoročně jezdí na misii do Indie. Tvrdí, že tamní hidnuističtí fundamentalisté si nezadají s islámskými. No, on je zas křesťanský fundamentalista. To se tak nějak u pastora očekává.

Jsem zvědavý, na co zajde svět dříve. Jestli na politickou blbost nebo náboženskou nesnášenlivost.

Možná, že na nedostatek potravin a energie. Utěšuje mě, že se toho ale pravděpodobně nedožiju.

Nedostatek potravin a energie je odnož politické blbosti