My Actifit Report Card: February 23 2020

in Actifit8 months ago (edited)

Godzina 14:20, wracam z roboty - Kaufland. Pusto na parkingu. Zombie apokalipsa czy co?

IMG_20200224_055431.jpg

Dzisiaj niedziela i poszedłem do roboty, w końcu hajs na Steemy sam się nie zarobi. Kocham wręcz organizację pracy, a to co jest najbardziej pilne do roboty, to przyjeżdża przed godziną 12:00. A potem zapier... z wywieszonym jęzorem.

Jeszcze znowu w nocy zaczęła mnie napier... ta cholerna lewa nerka, myślałem że się zesram z bólu. W nocy guzik spałem, to myślałem, że sobie porobię w robocie do 12:00, potem sobie dychnę, ale nie kur... Wziąłem tą Fitolizynę, to trochę przestało boleć.

W pracy podczas reloadu maszyny trochę sobie pobiegałem w miejscu, ale wynik nie jest imponujący, ale trochę się spociłem.

20366
Running, Walking, Weight Lifting, Yard Work

Mój wynik z "interwałów", po 1 km miałem dość. :)

2020_02_24_05.59.04.jpg

Sort:  

Mute dla kolegi już poszło, nawet nie flagowalem.

Congratulations @fijke! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 51.5225 AFIT tokens for your effort in reaching 20366 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.50% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

 8 months ago Reveal Comment

Spierdalaj