My Actifit Report Card: February 24 2020

in Actifit8 months ago

Dzisiaj rano szalał bardzo silny wiatr, Orkan Zdzichu (ja go tak żartobliwie nazwałem), czy inny ch... Rano zrobiłem mniej kroków niż zwykle, ponieważ zrobiłem bardzo krótką wersję wyjścia z psem na dwór. Akurat jak mieliśmy wyjść na dwór, to zaczęła się gwałtowna śnieżyca, na dodatek było słychać grzmoty. Jak wyszliśmy na dwór z psem, to wiatr wiał partiami. Wiało, potem chwila ciszy, potem znów wiało. Na dodatek padał ostry śnieg. Mieliśmy odpuścić wyjście na dwór, bo nam obojgu się nie chciało. Pies też niechętnie wyszedł i wcale mu się nie dziwię. To było błyskawiczne wyjście. Mogłem odpuscić to wyjście, ponieważ pies miałby z kim później wyjść na dwór. Rano tak piździało, że swojego "flyera" zamieniłem na zimową kurtkę. Nie dość, że mam bluzę z polarem i "flyera" na polarze, to przeszył mnie ten wiatr.

W robocie miałem trochę spokojniejszy dzień, stąd też mniej kroków. Po południu się wypogodziło i wiatr ucichł, ale nigdzie nie chciało mi się wychodzić.

20060
Walking, Yard Work

Sort:  

Congratulations @fijke! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thank you for your presence of marlians.com

It will splendid that you can also join the ulogs community and post ulogs in it. You can invite others to join too! This is direct link:

https://steemit.com/roles/hive-173493

What Is A Ulog?

A form of a content spanning across any topic or niche, that is created 'fresh' at every instance (i.e without resourcing from that internet), composed entirely of ‘excerpts of U’.

The word 'ulog' can also be used in terms of 'a web-space made up of ulogs'. Similar to how one would say, "i have a blog" or "i have a vlog"; one can say, "i have a ulog". However, a ulog possesses tenets that allows content-creators to 'consciously evolve their human', while reshaping the internet.

The letter 'u' seen in the word 'ulog', is synonymous to 'you'.
A ulog created today should not have existed anywhere on the internet yesterday.

Your Boy Terry
@surpassinggoogle

The concept of 'ulogging' is a steem-born innovation.

If you desire, you can vote on the 'steemgigs' witness.


Posted via Marlians.com

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Upvoted 👌 (Mana: 0/3 - need recharge?)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 49.5225 AFIT tokens for your effort in reaching 20060 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.48% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

 8 months ago Reveal Comment