My Actifit Report Card: February 27 2020

in Actifit8 months ago

Wczoraj był względnie spokojny dzień w robocie, chociaż jest koniec miesiąca i jest nerwowo. Ale tak to jest jak się przypomina o wykonaniu planu po 20 dniu miesiąca. Trochę roboty było, ale na spokojnie.

Po powrocie z pracy robiłem "dogrywki" do "widełorecenzyji" gry "Ghost Chaser", którą opisałem na @bartheek2. Na szczęście pomimo przeziębienia, gardło nie odmówiło posłuszeństwa i nie jestem zakatarzony.

Niestety w nocy miałem trochę wyższą temperaturę, nie mierzyłem, ale sądzę że było koło 37°C, więc walnąłem sobie aspirynę na noc. W pracy wziąłem jeszcze dwie, przed 6:00 i podczas przerwy śniadaniowej i pod koniec dniówki byłem jak nowy. Rano trochę mną "telepało", więc robiłem w kurtce zimowej. Dzisiaj czuję się trochę lepiej. Mam tylko nadzieję, że to zwykłe przeziębienie, a nie coś gorszego. Póki co nie mam żadnych poważniejszych objawów.

Po południu po nagrywkach wybrałem się do Kauflanda po zakupy, bo same się nie zrobią i tak mi minął dzień.

21425
Shopping, Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

Congratulations @fijke! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 51.1748 AFIT tokens for your effort in reaching 21425 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.62% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Boosts increased your AFIT earnings by 4.6523 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

 8 months ago Reveal Comment