My Actifit Report Card: March 10 2020

in Actifit8 months ago

Jeszcze dzisiejszy raport za pamięci. Ale dzisiaj nie było nic specjalnego. Dzisiaj w pracy było mniej roboty i zrobiłem "tylko" 15 tysięcy do zakończenia dniówki. Po południu poszedłem do sklepu i jakoś udało mi się wyciągnąć te 22k kroków.

22138
Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

Congratulations @fijke! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Upvoted 👌 (Mana: 5/10 - need recharge?)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 55.5375 AFIT tokens for your effort in reaching 22138 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.61% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Boosts increased your AFIT earnings by 10.0150 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial