My Actifit Report Card: March 12 2020 - Koronoświrus atakuje

in Actifit7 months ago

Dzisiaj miałem bardzo dobry dzień w pracy, trochę kroków nabiłem.

Po południu byłem w Kauflandzie po zakupy i jednak to jest prawda. Ludziom odwala przez tą pandemię koronowirusa. Pieczywa prawie nic, papieru toaletowego prawie zero. Gdzieniegdzie na półkach widać przerwy, niczym zęby u szczerbatego. Masła prawie nie było, warzywa też w połowie powykupowane. Nawet kosmetyków było mniej niż zwykle. Czyżby ludzie zaczęli dbać bardziej o higienę?

Jednak to jest prawda. Ludziom odpier... odwala.24261
Shopping, Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 51.0225 AFIT tokens for your effort in reaching 24261 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.56% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

 7 months ago Reveal Comment