My Actifit Report Card: March 18 2020

in Actifit7 months ago

Wczoraj puścili nas z roboty pół godziny wcześniej, a to na wypadek, żeby pracownicy jednej zmiany nie mieli styczności z pracownikami następnej. Dzieje się.

Jak wracałem, to postanowiłem wpaść na stację benzynową Amic żeby kupić dwie puszki Coca Coli i Snickersa na jutro do roboty. I tutaj miałem scysję chyba z kierowniczką sklepu. Niestety załączył mi się Old Carrioner Mode.

Miała wąty żeby wchodzić pojedynczo, przecież są ingormacje.

To ja się pytam, gdzie są te informacje, bo ja jestem ślepy i nie widzę.

To ona mi odpowiada, że na dystrybutorach i na drzwiach wejściowych.

Wszystko fajnie... Tylko... Drzwi wejściowe były rozjebane jak Rosja na Ukrainie. Może były tabliczki, ale ich nie było widać. Co do dystrybutorów. Nie każdy klient tankuje i może się nie spogląda na dystrybutory. Nie pomyślałaś tępa raszplo z drutu?

Powiedziałem jej, że nie można było tej wywieszki umieścić w WIDOCZNYM miejscu? Na przykład nad drzwiami wejściowymi, które i tak były cały czas rozsunięte?

20242
Shopping, Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 47.5225 AFIT tokens for your effort in reaching 20242 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.63% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

 7 months ago Reveal Comment