My Actifit Report Card: April 1 2020

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

Half a week. The number of movements a little better than yesterday, but still a little. The weather is better today than yesterday. In the afternoon I went for a walk in Sylván. Photo looking at the hill Radyně near Pilsen.

Půlka týdne. Počet pohybů o trochu lepší jak včera, ale furt málo. Počasí dnes lepší jak včera. Odpoledne jsem se šel trochu projít po čtvrti Sylván. Foto při pohledu na vrch Radyně u Plzně.7254
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Radouše s oslíma ušima si asi nepotkal.

Strašidelných bytostí dnes kráčí venku hodně :-)

To ano, ale spíše se polekáš, když potkáš "normální" tvář :-)

:-)

Toho tedy ještě ne. I když můj známý bydlíc pod Radyní mu z oka vypadne, taky mu tak v obci všichni říkají. :-)))

:-D

Počasí se lepší. Akorát po ránu by člověk umrzl. A ještě nic nevidí.

No ty ranní teploty sou teď spíše zimního charakteru. :-) A odmlžit ty brýle to chvíli trvá. :-)

;-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 44.548 AFIT tokens for your effort in reaching 7254 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.77% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @jjprac
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @jjprac
Boosts increased your AFIT earnings by 4.7730 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial