My Actifit Report Card: July 25 2020

in Actifit9 months ago (edited)

Saturday. In the morning a big purchase in several shops, then room cleaning. Then work on the laptop. In the afternoon we set off on a bike route. I drove from Lochotín to the outskirts of Pilsen through the Doubravka district. Then to Zábělou and through the town of Chrást, which is very much dug up due to repairs of entire streets to the village of Smědčice on a proper hill. From there, along the plain to the village of Bušovice and up a slight hill up and down, he whistled to Sedlec. Furthermore, through several crossings of the line to the Town Hall through the villages of Střapole and Všenice, where it was built, new bus stops. On the edge of this village I headed right uphill and through the forest uphill and downhill to the settlement of Novy Dvůr. From there down the road to Oseka, where you are. He had a snack by the Labutinka pond. And he left the village and turned onto a dirt road along the blue mark in the direction of the settlement of Hudlice, through Vitinka I through Novy Dvůr to the settlement of Kolna, where there is a picturesque guest house. I drove through the forest on the road towards Bušovice. More downhill now. Smědčice and to the river Klabava from the hill and then the ascent to Chrást. Here, a detour around the construction site to the edge of the village and down to the river Berounka, there were many paddlers at the Dolan Bridge. He walked towards Druztová, where I met an acquaintance and we gave one dewy. Already in the dark I drove home through Senec and Bílá Hora.

Sobota. Ráno velký nákup ve vícero krámech, pak úklid pokoje. Poté práce na notebooku. Odpoledne jsem si vyrazil na trasu na kole. Jel jsem z Lochotína na okraj Plzně přes čtvrť Doubravka. Pak na Zábělou a přes město Chrást, které je hodně rozkopané kvůli opravám celých ulic až do obce Smědčice na pořádném kopci. Odtud po rovince do obce Bušovice a do lehkého kopce nahoru i dolů jsem dosvištěl do Sedlecka. Dále přes několik přejezdů trati na Radnice přes obce Střapole a Všenice, kde se stavěly nové autobusové zastávky. Na okraji této obce jsem zamířil doprava do kopce a lesem do kopce a z kopce do osady Novy Dvůr. Odtud z kopce dolů na silnici do Oseka, kde jsem dal svačinu u rybníka Labutinka. A opustil obec a odbočil na polní cestu po modré značce směr osada Hudlice, přes Vitinku jsem jel přes Novy Dvůr do osady Kolna, kde je malebný penzion. Lesem jsem jel na silnici směr Bušovice. Teď už více z kopce. Smědčice a k řece Klabavě z kopce a pak stoupání do Chrástu. Zde objížďkou okolo staveniště na okraj obce a dolů k řece Berounce, u Dolanského mostu nechybělo mnoho vodáků. Pak výšlap směrem k Druztové, kde jsem potkal známou a dali jsme jedno orosené. Již za tmy jsem jel domů přes Senec a Bílou Horu.

1,

2,

3,

4,

5,

6,

Photos:
1, painting on the wall of a farm building in the village of Bušovice

2, view of the village Stupno on the hill above Všenice

3, an interesting name of a local pub in the settlement of Novy Dvůr

4, a map where I rode in Rokycany around

5, old agricultural machinery on the cover of a well in the settlement of Nový Dvůr

6, beer of the Radouš - Druztová microbrewery

Fotky:
1, malba na zdi hospodařského stavení v obci Bušovice

2, pohled na obec Stupno na kopci nad Všenicemi

3, zajímavý název místní hospody v osadě Novy Dvůr

4, mapa, kde jsem jezdil na Rokycansku

5, staré zemědělské stroje na krytu studny v osadě Nový Dvůr

6, pivo minipivovaru Radouš - Druztová


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17900
Cycling, Daily Activity, Walking

Sort:  

Opět slušná dávka kilometrů :-)
Díky za použití #aroundworld a k tomu
!BEER

To jo. :-) Rád jsem opět přispěl.

:-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Radouš !BEER

:-))

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 79.3788 AFIT tokens for your effort in reaching 17900 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.93% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 10.3538 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial