My Actifit Report Card: July 26 2020

in Actifit9 months ago (edited)

Sunday. Cleaning the balcony in the morning. After lunch, I had a work survey in the village of Únehle near Stříbro, about 40 km from home, I rode my bike, I came here early. I also visited the pond near the village of Sytno. See photos. I drove through Radčice, the town of Touškov, then only along the main road and in Stříbro, a turnoff to the Svatý Petr motocross area - photo, then up a murderous hill to the village of Únehle. The traffic was small. I survived the rain for several tens of minutes in the shed at the bus stop. On the way there or back, a maximum of a few refreshing drops in the afternoon stifling. I drove back over the famous hills in the direction of Pernarec and Líšťany. Then I connected to the main road in the direction of Pilsen. It was already dark, so illuminated. Challenging bike trip. 76 km.

Neděle. Ráno úklid balkonu. Po obědě mě čekalo pracovní měření v obci Únehle u Stříbra, asi 40 km od domova, jel jsem na kole, vyjel sem zavčasu. Ještě jsem si objel rybník u obce Sytno. Viz fotky. Jel jsem přes Radčice, Město Touškov, pak uz jen po hlavní silnici a ve Stříbře odbočka k motokrosovému areálu Svatý Petr - foto, pak do vražedného kopce na obec Únehle. Provoz byl malý. Několika desítek minut trvající déšt jsem přečkal v boudě na zastávce. Cestou tam ani zpět maximálně pár osvěžujicích kapek v odpoledním dusnu. Zpět jsem jel přes proslulé kopce směr Pernarec a Líšťany. Pak jsem se napojil na hlavní silnici směr Plzeň. To už padla tma, tedy osvětlen. Náročný cyklovýlet. 76 km.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12815
Cycling, Daily Activity, Walking

Sort:  

76 km na kole? To bych už dneska asi nedal. Máš můj obdiv a k tomu
!BEER :-)

:-))


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Ten motokros je velkej.

!BEER

To jo, tedy. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 74.7788 AFIT tokens for your effort in reaching 12815 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.32% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 9.7538 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial