My Actifit Report Card: July 27 2020

in Actifit9 months ago

Monday. Shopping in the morning, then they brought the mail and after lunch I went with it. In the evening, take @jjprac for a walk connected by public transport and the bus line of the new carrier in our region, Arriva. We walked to the final tram number 1 and took bus number 34 to the Škoda Jaderné Strojírenství complex. Then walk to the Čepro complex with fuel tanks. From there, through the forest around the dog hotel, the Třemošné district called Na Sklárně and along the forest to Air Park Zruč, which was the goal of a shorter walk. We have already seen the tops of the planes in the distance. Exhibits were added again. And not a little. Others were waiting to be assembled. We walked around the area, inspected it, looked inside. They took photos and around the dog training ground and the residential area we went to the mentioned Arriva bus. Nice modern bus. And a trip to Pilsen, here by public transport and on foot, farewell and home for dinner.

Pondělí. Ráno nákup, pak přivezly poštu a po obědě jsem s ní vyrazil. Večer pak s @jjprac na procházku s popojetím městskou hromadnou dopravou a linkovým busem nového dopravce v našem kraji společnosti Arriva. Šli jsme pěšky na konečnou tramvaje číslo 1 a popovezli se busem čislo 34 k areálu Škoda Jaderné Strojírenství. Pak pěšky k areálu Čepro s nádrži na paliva. Odtud lesem kolem psího hotelu čtvrtí Třemošné zvané Na Sklárně a podél lesa k Air Parku Zruč, což byl cíl kratší vycházky. Z dálky jsme již viděli horní části letadel. Exponáty opět přibyli. A ne málo. Další čekali na smontování. Areál jsme obešli, prohlédli, nahlédli dovnitř. Udělali fotky a kolem psího cviciště a vilovou čtvrtí jsme šli na zmíněný autobus Arriva. Pěkný moderní bus. A šup do Plzně, zde městskou dopravou a pěšky, rozloučení a domů na večeři.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17585
Daily Activity, Walking

Sort:  

!BEER na Tarantíkovi :)

:-)))


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 61.025 AFIT tokens for your effort in reaching 17585 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.72% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial