My Actifit Report Card: July 28 2020

in Actifit9 months ago

Tuesday. Early in the morning by bike to the center, here we loaded the bike into the car and took me to the village Kladruby 30 km from Pilsen. Here the measurements took place directly at the monastery. Calmly. It was also time to read the tourist signs and explore the courtyard of the local monastery. It was measured in a nice gazebo for cyclists. See photos. I rode my bike back. Rough bucket. I had over 40 km and it was enough. I went to Lochotín in Pilsen. I arrived just in time before the afternoon measurements. I drove through Heřmanova Huť, Nýrany and Vejprnice. After the measurement, I went home for dinner. Then they met @jjprac and drove to town. For a paid discussion. In the end, we both found out that we were substitutes, so even half of the original reward was good. Then we tried the shared bike. Not very successfully, it was broken, so holt next time. Then I drove home by tram and relaxed. A friend was riding that bike so far.

Úterý. Ráno brzo na kole do centra, zde jsme naložili kolo do auta a odvezli mi do obce Kladruby 30 km od Plzně. Zde probíhalo měření přímo u kláštera. Klidné. Byl i čas pročíst turistické tabule a skouknout nádvoří místního kláštera. Měřilo se v pěkném altánku pro cyklisty. Viz fotky. Zpět jsem jel již na kole. Vedro drsné. Měl jsem přes 40 km a stačilo. Jel jsem na Lochotín v Plzni. Dorazil jsem akorat zavčasu pred odpoledním měřením. Jel jsem přes Heřmanovu Huť, Nýrany a Vejprnice. Po měření jsem jel domů na večeři. Pak sraz s @jjprac a jeli se do města. Na placenou diskuzi. Nakonec jsme oba zjistli, ze jsme náhradníci, tak i půlka původní odměny byla dobrá. Pak jsme ještě zkoušeli sdílené kolo. Ne moc úspěšně, bylo rozbité, tak holt příště. Pak jsem jel jiz domů tramvaji a relaxoval. Kamarád jel zatím na tom kole.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


21979
Cycling, Daily Activity, Walking

Sort:  

Dojel jsem úspěšně.
!BEER

Bez možnosti přehodit to byl pořádný trénink. :-)

To jo. Těžký převod to má dost těžký.

:-))


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 77.0788 AFIT tokens for your effort in reaching 21979 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.86% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 10.0538 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial