My Actifit Report Card: August 13 2020

in Actifit8 months ago

Thursday. Today measurements in a city in the south of Pilsen. In Přeštice. The city of a bred black-spotted pig.
I went there with a new carrier from our region. With Arriva. Great satisfaction. After the measurement, I took a walk through the city. Cemetery and surroundings. At the new swimming pool by the river Úslava near the center, I bathed in refreshing water. Then, after a good walk through the whole city, already under cloudy skies, I had my favorite beers from the U Přeška mini-brewery. Then take the bus back home, where he was just relaxing.

Čtvrtek. Dnes měření v městě na jihu Plzeňska. V Přešticích. Městě vyšlechtěného černostrakatého prasete. Tam jsem jel s novým dopravcem našeho kraje. Arrivou. Velká spokojenost. Po měření jsem si dal procházku městem. Hřbitov a okolí. Na nové plovárně u řeky Úslavy poblíž centra jsem se vykoupal v osvěžující vodě. Pak po pořádné procházce celým městem již při zatažené obloze jsem si dal má oblíbená piva z minipivovaru U Přeška. Pak autobusem zpět domů, kde už byl jen relax.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13898
Daily Activity, Swimming, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 95.1828 AFIT tokens for your effort in reaching 13898 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.11% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @griega
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @griega
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 30.1578 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

To zní skoro jako práce snů :-)

!BEER

No někdy to tak je. Ale když je špatné počasí, tak už se to tak nejeví. :-)

;)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

To je dost, že ses přihlásil do soutěže :-)
!BEER
za použití #aroundworld

Jo, práce je teď hodně, tak jsem do soutěže zařadil netradiční pracovní den. :-)

:-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Congratulations @garygeo1!
You raised your level and are now a Minnow!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz supports the Austrian Community Meetup
Project Activity Update