You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: Odhoďte berle!

in Actifitlast year

To rádi využijí bezdomovci na lovení předmětů nejen v elektro kontejnerech. :-)

Sort:  

To jistě. Mají tam i kostru vozíčku - rudlíku :) Viděl jsem jich už celé gangy v rouškách, jak loví.

Jsou vybavení a nechtějí být furt obtěžování policií kvůli rouškám.Dobře že je nosí, zrovna oni by to měly mít někdy povinně. :-)

To je pravda :)