You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: February 9 2021

in Actifit3 months ago

@cryptospa
Говори ли с @vesytz
Да видим дали ocdb ще подкрепят един proposal...
И като пробвах да пусна пише, че е 10HBD + 1 HBD = 11 to keep it running...

Sort:  

@cryptospa
@vesytz мислиш ли че ще можеш да помогнеш за това... ;)