My Actifit Report Card: Odhoďte berle!

in Actifitlast year (edited)

Dnes jsme se ženuškou vyrazili na krátkou rouškovou procházku. Společně s bezpečným odstupem dalších maskovanců jsme kráčeli okolním lesem a vychutnávali si v mezích možností jarní den.
Je to zvláštní doba. Lidé plni obav před virem odhazují hole, aby mu snad mohli snadněji utéct...5028
Daily Activity, Walking

Sort:  

To rádi využijí bezdomovci na lovení předmětů nejen v elektro kontejnerech. :-)

To jistě. Mají tam i kostru vozíčku - rudlíku :) Viděl jsem jich už celé gangy v rouškách, jak loví.

Jsou vybavení a nechtějí být furt obtěžování policií kvůli rouškám.Dobře že je nosí, zrovna oni by to měly mít někdy povinně. :-)

To je pravda :)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 86.5 AFIT tokens for your effort in reaching 5028 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.46% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT

Boosts increased your AFIT earnings by 55.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial