You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... #719, czyli rowerem po okolicy i coś jeszcze

in Actifit8 months ago

Uwielbiam czytać twoje raporty przy poranne kawce w pracy. Świetne fotki i miejsce. Dzięki!👊