My Actifit Report Card: April 2 2020steemCreated with Sketch.

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

Dobrý večer s Actifitem. Zase takový den o ničem. Bezčasí. Dvanáct let do řádného důchodu. Devět let do předčasného. Teda. Pokud se ještě tou dobou budou vyplácet.
Mám taková depresivní den. Část rodičů si stěžuje, že jejich potomky přetěžuju. Část si stěžuje, že je málo zaměstnávám. Sám ze sebe nemám dobrý pocit. Jsem nucen dělat něco, co mě nebaví a neumím to.
Konce v nedohlednu.


5061
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 111.5 AFIT tokens for your effort in reaching 5061 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 19.77% upvote via @actifit account. 17.69% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 80.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

To bys musel jedině dělat individuální plány. Lidi už neví, co by chtěli.

No a jelikož mám v jedné třídě 12 dětí s IVP, individuálním vzdělávacím plánem, tak bych ty plány dělat měl, že? A ty třídy učím 4 ...

Nemáš to jednoduchý.