My Actifit Report Card: April 3 2020

in Actifit9 months ago (edited)

Dobrý večer s Actifitem. S kýmkoliv jsem dnes mluvil, cítil se mizerně. Asi tlak. Nejsem výjimkou. Nepříijemny den. Když jsem ještě chodil do školy a po škole, dělal jsem denně kolem 14.000 pohybů. Teď dám s bídou pět. A to si ještě dávám mobil do ledvinky hned po probuzení a chodím s ní celý den. Většinu dne trávím u PC. Bohužel jím, jako bych dělal těch 14.000. Spíš víc.


5021
Daily Activity

Sort:  

Sním toho taky víc než když "makám". Naštěstí to "rozchodím" s hafanama :-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 70 AFIT tokens for your effort in reaching 5021 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.40% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 40.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial