My Actifit Report Card: January 13 2021

in Actifit2 months ago (edited)

Dobrý večer s Actifitem. Takový poklidný den. Zabíhám si novou rutinu. Ještě tak rok a opravdu se naučím učit přes Skype... Je čas nasadit modernější program.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


10303
Daily Activity

Sort:  

!BEER

Všiml jsem si, že má Actifit nové prostředí a fyzické produkty. Takže funguje pomaleji. A pravděpodobně zase brzy spadne.

Actifitu "vypadli" dva API. Dávají to dohromady a proto to je pomalé.
Dnes zveřejnili článek, kde o nákupu "fyzického" zboží píšou. Zařadím ho v neděli do přehledu.
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!BEER
!WINE

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 117.875 AFIT tokens for your effort in reaching 10303 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.68% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 65.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial